Management-committee

Governing Body Members List from 21.04.2022

Sr.No. NAME FATHER NAME Designation
1 Dr. Sukhdev Bansal Sh. Sohan Lal Patron
2 Mr. Roshan Lal Garg Sh. Baru Mal Garg Patron
3 Mr. Harbans Lal Sh. Pyara Lal Patron
4 Er. Vinod Kumar Jindal Sh. Shivji Ram Jindal President/Chairman
5 Mr.Vijay Kumar Garg Sh.Parksh Chand Vice President
6 Mr.Shiv Pal Bansal Sh.Kaur Shain Bansal Secretary
7 Mr. Raj kumar Singla Sh. Ruldu Ram Cashier/Treasurer
8 Mr. Hukam Chand Bansal Sh. Kundan Lal Manager Cum Co-Ordinator
9 Mr. Sanjeev Kumar Sh. Shivji Ram Member
10 Mr. Roshan Lal Sh. Chamba Mal Member
11 Mr.Purshotam Dass Bansal Sh.sada Ram Member
12 Mr. Sanjay Kumar Mittal Sh. Nanak Chand Mittal Member
13 Mr.Ruldu Ram Nanadgarhia Sh.Jagan Nath Member
14 Mr.Hari Ram Singla Sh. Prabh Dyal Member
15 Mr. Kanwaljit Sharma Sh. Hari Chand Sharma Member
16 Mr. Rajesh Kumar Pandher Sh. Baldev Ram Member
17 Mr. Rakesh Kumar Bittu Sh. Surjit Kumar Member
18 Mr. Amritpal Goyal Sh. Parksh Chand Member
19 Mr. Balram Sharma Sh. Bhagwan Dass Member
20 Mr. Hemraj Garg Sh. Moti Ram Member
21 Mr. Amarnath Goyal Sh. Roshan Lal Member
22 Mr. Ashok Goyal Sh. Madan Lal Member
23 Mr. Dinesh Kumar Sh. Chanan Ram Member
24 Dr. Madhu Sharma Sh. N.C. Sharma Member
25 Dr. Garima Mahajan Sh. Kedar Nath Mahajan Principal
26 Dr. Kiran Bansal Sh. N.D.Bansal Staff Represtative