SD Kanya Mahavidyala

CAFETERIA

Welcome to Our Cafeteria

  ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Sd Kanya Mahavidyala