SD Kanya Mahavidyala

HOSTEL

Welcome to Our Hostel

  ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ ਜਨਰੇਟਰ, ਮੈੱਸ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਹੈ।

Sd Kanya Mahavidyala